fbpx

peomööbli rent

MÖÖBLI RENT

Cateringilaud

Nägusad cateringilauad – toitude paigutamiseks:

Kokkupandav laud 76 x 183, musta laudlinaga. 4 komplekti. 

20 € / kompl

Peomööbli rent

Rendin välja alljärgnevat peomööblit:

Õllemööbel, laud 70 x 220 ja seljatoega pingid.  5 komplekti.

23 € / kompl

Õllemööbel, laud 70 x 220 ja seljatoeta pingid. 3 komplekti.

19 € / kompl

RENDITINGIMUSED
1. Rentnikuga sõlmitakse rendileping.
2. Rendiperioodi arvestatakse päevades, alates renditud vara väljastamisest, kuni tagastamiseni. Minimaalne rendiperioodi pikkus on 1 päev.
3. Rendilevõtja tasub kokkulepitud rendiperioodi eest arvestatud renditasu Rendileandjale ettemaksena. Renditasu loetakse tasutuks rendisumma üleandmisel Rendileandja esindajale või laekumisel Rendileandja arvel näidatud pangakontole.
4. Rendileandja annab renditud vara üle Poolte vahel kokkulepitud ajal aadressil Nõmme talu, Tammiku küla, Kose vald, Harju Maakond. Renditud vara tuleb tagastada rentnikule samale aadressile, samas seisukorras, nagu need on rentnikule väljastatud. Rendihind sisaldab laudlinade pesemist.
5. Juhul kui renditud varal ilmnevad puudused, vara ei vasta hinnapakkumises kokkulepitule on Rendilevõtja kohustatud teavitama koheselt Rendileandjat, kuid mitte hiljem kui ürituse alguseks, milliseks rentnik vara vajab. Kui Rendileandjat ei ole tähtaegselt puudustest teavitatud, loetakse, et puudus on tekkinud rendiaja vältel ning rentniku valduses. Juhul, kui Rendilevõtja poolt osundatud rike või puudus tuleneb Rendilevõtja süüst, või Rendilevõtja poolt vara mitte sihipärasest kasutamisest, on Rendilevõtja kohustatud hüvitama Vara parandamise või asendamise kulutused ning kahju.
6. Rendilevõtja kannab täielikku vastutust vara säilimise eest alates rendileandjalt otsese valduse üleminekust kuni vara tagastamiseni Rendileandjale (kogu rendiperioodi vältel). Renditud vara hävinemisel või kadumisel või varastamisel on Rendilevõtja kohustatud Rendileandjale hüvitama asemele soetatava varaga samaväärse inventari maksumuse.